EMISE


K provedení měření emisí vezměte s sebou tyto doklady:

  • Technický prùkaz vozidla (originál)
  • Osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)